Документи освітнього процесу

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Закон України (зі змінами) “Про освіту”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Закон України “Про вищу освіту”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами) “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 24.07.2013 № 567 (зі змінами) “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами) “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

ЗАВАНТАЖИТИ

Наказ Міністерства оборони України від 09.12.2022 № 424 “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”

ЗАВАНТАЖИТИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 № 1073 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 30.04.2020 № 584 “Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти”

ЗАВАНТАЖИТИ

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 03.05.2021 № 55-л “Про ліцензування освітньої діяльності”

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук Науково-дослідного інституту Головного управління розвідки Міністерства оборони України на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Рецензія-відгук заступника начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенанта Радіона Тимошенко на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії

ЗАВАНТАЖИТИ

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про організацію освітнього процесу в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктора філософії) в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про академічну доброчесність в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про організацію та проведення опитування наукових працівників та здобувачів вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових працівників Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про підвищення кваліфікації у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про порядок розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-наукових програм у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про проведення науково-дослідної (науково-організаційної) практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про самоврядування ад’юнктів та докторантів у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про приймальну комісію Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення “Про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

“Стратегія Інтернаціоналізації Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України”

ЗАВАНТАЖИТИ

“Стратегія та перспективні напрями розвитку науково-освітньої діяльності Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України на період до 2025 року”

ЗАВАНТАЖИТИ

Методичні рекомендації щодо проведення попередньої експертизи в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України

ЗАВАНТАЖИТИ

Державний контракт на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів