Cпеціалізовані вчені ради

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Робота спеціалізованих вчених рад

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА СРД 26.702.01

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА СРД 26.702.01 в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року № 1301 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом "таємно" та "цілком таємно" на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 20.01.05 "БУДІВНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ"

1. Формула спеціальності


Будівництво Збройних Сил – галузь науки, яка вивчає закономірності та принципи створення, розвитку та підготовки Збройних Сил до оборони країни, підтримання їх у необхідному складі та бойовій готовності з метою забезпечення відбиття нападу та розгрому агресора при розв’язанні ним війни.


2. Напрямки досліджень


2.1. Розробка наукових основ, теорії і методології будівництва Збройних Сил, систематизація і дослідження закономірностей їх розвитку.


Дослідження та обгрунтування обрису, завдань, раціонального складу Збройних Сил, їх організаційної структури. Визначення співвідношення видів Збройних Сил та основних напрямків їх будівництва і розвитку.


Обгрунтування доцільної системи підготовки воєнних кадрів.


Удосконалення мобілізаційної підготовки Збройних Сил. Шляхи підвищення бойової та мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки військ. Проблеми удосконалення керівництва і планування оперативної та бойової підготовки військ.


Визначення критеріїв та обгрунтування нормативів створення запасів та резервів матеріальних засобів, принципів всебічного забезпечення Збройних Сил.


Розробка методичних підходів, методів та способів комплектування Збройних Сил, шляхів забезпечення їх боєздатності та готовності до відбиття агресії.


Розробка оперативно – стратегічних вимог до системи озброєння видів Збройних Сил.

Дослідження проблем підвищення бойових можливостей Збройних Сил, видів Збройних Сил, спеціальних військ та ефективності основних заходів з питань будівництва Збройних Сил.


Порівняльна оцінка бойової могутності Збройних Сил України і іноземних держав. Систематизація досвіду бойової та оперативної підготовки в іноземних арміях.


2.2. Обгрунтування основних напрямів військово-технічної політики щодо оснащення (розробки, закупівлі, модернізації, виробництва) Збройних Сил озброєнням та військовою технікою, засобами і системами управління.


Обгрунтування обрису перспективних систем озброєння видів Збройних Сил та їх систем технічного забезпечення.


2.3. Воєнно-економічний аналіз і обгрунтування раціональних шляхів вдосконалення та розвитку Збройних Сил, їх видів, родів військ і спеціальних військ.


Оцінка воєнно-економічних умов будівництва і розвитку Збройних Сил.


Прогнозування економічних можливостей держави щодо оснащення Збройних Сил озброєнням і військовою технікою, створення запасів та резервів матеріальних засобів.


3. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні, економічні.

Розділ 2.1 - військові науки,

розділ 2.2 - технічні науки,

розділ 2.3 - економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.02.01 "ВОЄННА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ"

1. Формула спеціальності


Воєнна безпека держави – галузь науки, яка вивчає проблеми теорії і практики захисту національних інтересів, національних цінностей держави від воєнних загроз.


2. Напрямки досліджень


2.1. Воєнно-політичний та воєнно-стратегічний аналіз можливих джерел, причин, цілей і характеру сучасних війн та воєнних конфліктів.


Розробка методологічних основ оцінки та прогнозування воєнно-політичної обстановки, рівнів воєнної небезпеки та воєнної безпеки.


Дослідження проблем запобігання війн і воєнних конфліктів та воєнно-політичних шляхів їх вирішення.


Розробка доктринальних основ та обгрунтування завдань, складу і побудови системи забезпечення воєнної безпеки держави, організації управління та взаємодії на різних етапах її функціонування.


Обгрунтування концептуальних шляхів будівництва і реформування Воєнної організації держави, розвитку теорії воєнного мистецтва з урахуванням інтересів колективної безпеки держав та зростання ролі миротворчої діяльності.


Дослідження проблеми оборонної достатності та шляхів її реалізації в практиці воєнного будівництва і міждержавних відносин.


Обгрунтування шляхів зміцнення колективної безпеки держав на грунті двостороннього та багатостороннього стратегічного партнерства, заходів досягнення воєнної рівноваги, роззброєння, поширення форм і способів миротворчої діяльності.


2.2. Дослідження воєнних аспектів забезпечення національної безпеки держави в технічній та інформаційній сферах.


Оцінювання стійкості та ефективності системи забезпечення воєнної безпеки держави та шляхів їх вирішення.


Обгрунтування воєнно-технічних шляхів запобігання війн та воєнних конфліктів.


3. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні.

Розділ 2.1 - військові науки,

розділ 2.2 - технічні науки.

Строк повноважень спеціалізованої вченої ради СРД 26.702.01 – до 6 червня 2025 року.