Захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії