В Інституті створені та функціонують наукові школи. Кожна з них – це спільнота неформально взаємодіючих учених, які згуртовані навколо наукового лідера, об’єднані спільністю принципів підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми, ідей та типу мислення, стилю роботи, широким поглядом на розвиток досліджень в певному науковому напрямі, що лежать в основі роботи.

Наукова школа інформаційної безпеки та кібербезпеки

Науковий керівник ГРИЩУК Руслан Валентинови
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Наукова школа системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил)

Науковий керівник ПАВЛОВСЬКИЙ Олег Володимирович
Доктор військових наук, професор

Наукова школа розвитку озброєння та військової техніки

Науковий керівник ДЕЙНЕГА Олександр Васильович
Доктор військових наук, професор

Наукова школа математичного моделювання воєнних та невоєнних дій

Науковий керівник МАШКІН Олександр Олександрович
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Наукова школа проблем національної, інформаційної та воєнної безпеки

Науковий керівник СОЛОМИЦЬКИЙ Олексій Іванович
Доктор військових наук, старший науковий співробітник

Наукова школа оборонного менеджменту та управління оборонними ресурсами

Науковий керівник СЕМЕНЕНКО Олег Михайлович
Доктор військових наук, професор