Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України оголошує прийом до очної ад’юнктури у 2024 році

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України оголошує прийом до очної ад’юнктури у 2024 році за спеціальністю 253 – «Військове управління (за видами збройних сил)».

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери віком до 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

За рекомендаціями вчених рад ВВНЗ до ад’юнктури можуть прийматися офіцери безпосередньо після закінчення ними навчання у ВВНЗ та отримання вищої військової оперативно-стратегічної (віком до 47 років) або вищої військової оперативно-тактичної освіти за умови, що вони виявили відмінні здібності у навчанні та схильність до педагогічної або науково-дослідної роботи.

Рапорт про вступ до ад’юнктури подається за підпорядкованістю до 1 лютого 2024 року.
Офіцери під час вступу до ад’юнктури складають іспити з філософії та іноземної мови в обсязі навчальних програм для вищих військових навчальних закладів, а також зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра відповідно до наукової спеціальності).

Вступні іспити до ад’юнктури проводитимуться у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України та Національному університеті оборони України.
Термін підготовки – 4 роки.
Початок підготовки – 1 вересня 2024 року.

Додаткову інформацію про правила прийому до ад’юнктури можна отримати на сайті Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України (crsi.mil.gov.ua).
Телефони для довідок: (044) 520-19-44, 25-448