Періодичні видання

У періодичному науковому виданні "Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України" публікуються статті, присвячені результатам досліджень з ряду військово-теоретичних та військово-спеціальних проблем, з питань воєнної безпеки, розвитку ЗС України та тенденцій розвитку форм і способів застосування та всебічного забезпечення військ (сил).

Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України є фаховим виданням у галузі військових і технічних наук (Постанова ВАК України від 16 грудня 2009 року № 7-08/6-з)

ЗАВАНТАЖИТИ

Вимоги до оформлення статей Збірника наукових праць ЦНДІ ЗС України

Міжнародний науковий журнал "Military Science" має за мету сприяти розвитку військових наук та сприяти обміну інноваційними дослідженнями, знаннями в галузі оборонної та військової справи.
Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)
Мови видання: англійська, українська
ISSN 2786-9318 (Print)
ISSN 2786-9326 (Online)

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Офіційний вебсайт журналу "Military Science"