Акредитація

ЗАВАНТАЖИТИ

Наказ про призначення експертної групи

ЗАВАНТАЖИТИ

Відомості про самооцінювання освітньої програми

ЗАВАНТАЖИТИ

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

ЗАВАНТАЖИТИ

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

ЗАВАНТАЖИТИ

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

ЗАВАНТАЖИТИ

Сертифікат про акредитацію освітньої програми