Про установу

Історія створення Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України створено 14 лютого 1992 року на базі 39-го науково-дослідного інституту Військ Протиповітряної оборони Сухопутних військ СРСР.

На той час це була єдина в Україні наукова установа, що мала 20-річний досвід проведення наукових досліджень у військовій сфері, розвинену методологічну базу та широке коло наукових зв’язків. На момент створення в Інституті працювало 250 співробітників, з них 220 – військовослужбовці.

Процес становлення Інституту в нових умовах був нелегким. Потрібно було заново розробляти нормативні та методичні документи для забезпечення наукової діяльності Інституту, налагоджувати співпрацю з українськими та закордонними науковими організаціями, створювати матеріально-технічну базу для забезпечення проведення науково-дослідних робіт. Також вкрай необхідно було вирішувати кадрові проблеми, адже у зв’язку із скороченням Збройних Сил України понад 100 досвідчених науковців звільнились та перейшли у новостворені цивільні та військові структури.

Крім того, для якісного вирішення завдань, що визначалися керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил України, потребувала зміни організаційно-штатна структура Інституту.

Попри всі складнощі й негаразди, колектив Інституту успішно виконував поставлені завдання, і завдяки самовідданій праці військових науковців, розумному проведенню організаційних заходів вдалося зберегти свої позиції у науковому просторі, примножити наукові здобутки.

23 квітня 1998 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 550 Інститут отримав назву “Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України” з метою приведення у відповідність із законодавством правового статусу науково-дослідних організацій Збройних Сил та підвищення рівня фундаментальних та прикладних досліджень в галузі воєнної науки.

Від дня заснування Інститут розташовувався у будинку по вулиці Дегтярівській, 11В, який до 1917 року належав до комплексу казарм 165-го піхотного Луцького полку. На підставі директиви Міністра оборони України № Д-1 від 2 січня 2007 року з метою створення єдиного навчально-наукового комплексу, раціонального використання фондів Київського гарнізону Інститут передислоковано до військового містечка на території Національного університету оборони України за адресою проспект Повітрофлотський, 28Б.

В умовах трансформації системи керівництва ЗС України та управління військами у 2020 році Інститут підпорядковано Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Начальники Центрального науково-дослідного інституту
Збройних Сил України

Начальники інституту з 1992 року і донині

Символіка Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

У символіці Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України відображено символи, пов’язані з військовою справою, уявленнями про військову науку та стратегію, показано безпосереднє підпорядкування інституту Головнокомандувачу Збройних Сил України.

У світових традиціях символіки ще з античних часів це образ богині війни Афіни (Атени) Паллади, в римський традиції – Мінерви. Це богиня мудрості, стратегії і тактики, одна з найбільш шанованих богинь античного світу, яку було включено до числа дванадцяти великих олімпійських богів. Атрибутами Афіни Палади є щит аспіс або аспіда – круглий опуклий щит давньогрецьких гоплітів та спис.

Така символіка врахована в емблематиці Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Образ богині науки та стратегії Атени (Афіни) Паллади, в римській традиції – Мінерви, не чужі і українській культурі.

Образи Марса та Афіни виникають у творчості митців періоду Української національної революції 1917-1921 рр. Видатний митець Георгій нарбут (1886-1920) неодноразово звертався до античних образів “козацького бароко”.

Девіз SCIENTIA VINCES - НАУКОЮ ПЕРЕМОЖЕШ.

Геральдичний знак-емблема

Мала емблема

Геральдичний бейдж-імпреса

Геральдичний бейдж (device), емблема, імпреса (impresa), геральдичний девіз чи особистий девіз виступали як спрощений знак, символ роду або організації. Бейдж або ж імпреса є парагеральдичним елементом символіки. В українській геральдиці імпреса – один з елементів повного герба, що може вирізняти як певну особу, так і цілу родину. В даній емблематиці є спрощеним символом, що об’єднує основні символи геральдичного знаку-емблеми. Бейдж (імпресу) розміщено у главі гербових щитів нарукавних знаків.

Нарукавний знак до парадного, парадно-вихідного та повсякденного однострою

Нарукавний знак до польового одностроюПочесний прапор

Історія символіки

Емблема інституту (до 2024 р.)

Емблема у формі круглого щита з гілками дубового та калинового листя вказує на підпорядкованість Генеральному штабу Збройних Сил України.

Розкрита книга на чорному фоні символізує накопичення знань.

Графік закону нормального розподілу випадкових величин та графік ряду залежностей на розвороті книги ліворуч найчастіше використовується у військовій справі.

Графічне зображення оточення та розгрому противника в результаті успішної наступальної операції, як вищого прояву військового мистецтва, розміщене на розвороті праворуч, говорить про основні завдання наукових досліджень інституту.

Стилізований ключ є символом здобуття знань. Кільце у верхній частині булави підкреслює статус інституту як головної науково-дослідної установи.

Два математичних знаки «суми» у борідці ключа символізують можливість нових наукових відкриттів за допомогою сукупності знань.

Схрещені стилізовані козацькі шаблі як символ бойової козацької слави та вдачі засвідчують спадкоємність поколінь, продовження славних бойових традицій предків.

Нагрудний знак (до 2024 р.)

Пам’ятний нагрудний знак «Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України» вручається військовослужбовцям Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, які мають високі показники у науковій діяльності, бойовій та професійній підготовці, зразково виконують військовий обов’язок та зробили вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності інституту.

Нагрудний знак вручається на підставі наказу начальника інституту. Вручення відбувається, як правило, до Дня інституту, державних, професійних свят та під час звільнення військовослужбовців у запас. Нагрудний знак вручає особисто начальник інституту в урочистій обстановці.