Наукові школи

В Центральному науково-дослідному інституті ЗС України створені та функціонують наукові школи


Наукова школа розвитку теорії і методології будівництва, застосування Збройних Сил України та управління ними


Науковий керівник РОМАНЧЕНКО Ігор Сергійович

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук, професор


Напрями наукових досліджень:

 • Визначення закономірностей та принципів будівництва і підготовки Збройних Сил України до оборони країни, впровадження їх у практику діяльності ЗС України
 • Розроблення методів обґрунтування обрису, завдань, раціонального складу Збройних Сил та їх організаційної структури.
 • Визначення закономірностей та основ екологічного моніторингу застосування військ та їх повсякденної діяльності.

Ігор Сергійович підготував вісім докторів наук та двадцять кандидатів наук. Опублікував більше 280 наукових праць, із них 22 винаходи, 36 монографій, 10 наукових та методичних посібників і підручників.

Голова докторської спеціалізованої вченої ради Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

На цей момент є науковим консультантом двох здобувачів наукового ступеня доктора наук.Наукова школа розвитку теорії і методів досліджень матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України


Науковий керівник ШУЄНКІН Володимир Олександрович

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, отримує державну стипендію видатних діячів науки


Напрями наукових досліджень:

 • Розроблення та впровадження у практику наукових досліджень і навчальний процес методології створення системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил).
 • Визначення закономірностей розвитку системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил).
 • Розроблення методів оцінювання стану системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

Володимир Олександрович підготував п’ять докторів наук та дванадцять кандидатів наук. Опублікував більше 180 наукових праць, із них 65 винаходів, 5 монографій, 2 підручники.

Заступник Голови докторської та Голова кандидатської спеціалізованої вченої ради Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.Наукова школа розвитку теорії і методології будівництва і застосування Повітряних Сил Збройних Сил України


Науковий керівник КОТЛЯРОВ Володимир Петрович

доктор технічних наук, професор


Напрями наукових досліджень:

 • Розроблення та впровадження у практику наукових досліджень методології будівництва і застосування Повітряних Сил Збройних Сил України.
 • Розроблення методів військової кібернетики в галузі фундаментальної теорії оптимального управління для класу нелінійних нестаціонарних систем диференціальних рівнянь.
 • Розвиток методів математичного моделювання з формуванням нового наукового напряму теоретичного узагальнення просторового руху бойових літальних апаратів на великих закритих кутах атаки.

Володимир Петрович підготував одного доктора наук та чотирьох кандидатів наук. Опублікував більше 150 наукових праць, із них 2 монографії.

Заступник голови кандидатської спеціалізованої вченої ради та член докторської спеціалізованої ради Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, член докторської спеціалізованої ради Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

На цей момент є науковим керівником одного здобувача наукового ступеня кандидата наук.Наукова школа розвитку теорії і методології досліджень проблем воєнної безпеки


Науковий керівник БОГДАНОВИЧ Володимир Юрійович

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор


Напрями наукових досліджень:

 • Розроблення теорії захисту національних інтересів держави від воєнних загроз та її впровадження у практику діяльності сил оборони.
 • Розроблення методів обґрунтування заходів із забезпечення воєнної безпеки держави.
 • Розроблення методів прогнозування та оцінювання рівня загроз безпеці держави у воєнній сфері.

Володимир Юрійович підготував трьох докторів наук та шістнадцять кандидатів наук. Опублікував 466 наукових праць, із них 33 винаходи, 19 монографій, 2 підручники та 15 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Член експертної ради Міністерства освіти і науки України з національної безпеки, спеціальних проблем оборони та оборонно-промислового комплексу.

Член докторської спеціалізованої вченої ради Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, член кандидатської спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту Головного управління розвідки.Наукова школа розвитку методів моделювання та синтезу просторово-розподілених систем логістики та забезпечення


Науковий керівник ХАЗАНОВИЧ Олександр Ізраїльович

доктор технічних наук, професор


Напрями наукових досліджень:

 • Розвиток методів моделювання та синтезу системи логістики та її складових.
 • Розроблення теорії просторово-розподілених систем забезпечення.
 • Розроблення логістичного диференціального рівняння у частинних похідних, його розв’язок та застосування.

Олександр Ізраїльович підготував чотирьох кандидатів наук та одного доктора наук. Є автором більш ніж 130 наукових праць, із них 3 монографії, 2 підручники, 3 винаходи.

Член докторської, кандидатської спеціалізованих вчених рад Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України та член докторської спеціалізованої вченої ради (з технічних наук) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Copyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine