ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.02.01
"ВОЄННА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ"


1. Формула спеціальності


Воєнна безпека держави – галузь науки, яка вивчає проблеми теорії і практики захисту національних інтересів, національних цінностей держави від воєнних загроз.


2. Напрямки досліджень


2.1. Воєнно-політичний та воєнно-стратегічний аналіз можливих джерел, причин, цілей і характеру сучасних війн та воєнних конфліктів.


Розробка методологічних основ оцінки та прогнозування воєнно-політичної обстановки, рівнів воєнної небезпеки та воєнної безпеки.


Дослідження проблем запобігання війн і воєнних конфліктів та воєнно-політичних шляхів їх вирішення.


Розробка доктринальних основ та обгрунтування завдань, складу і побудови системи забезпечення воєнної безпеки держави, організації управління та взаємодії на різних етапах її функціонування.


Обгрунтування концептуальних шляхів будівництва і реформування Воєнної організації держави, розвитку теорії воєнного мистецтва з урахуванням інтересів колективної безпеки держав та зростання ролі миротворчої діяльності.


Дослідження проблеми оборонної достатності та шляхів її реалізації в практиці воєнного будівництва і міждержавних відносин.


Обгрунтування шляхів зміцнення колективної безпеки держав на грунті двостороннього та багатостороннього стратегічного партнерства, заходів досягнення воєнної рівноваги, роззброєння, поширення форм і способів миротворчої діяльності.


2.2. Дослідження воєнних аспектів забезпечення національної безпеки держави в технічній та інформаційній сферах.


Оцінювання стійкості та ефективності системи забезпечення воєнної безпеки держави та шляхів їх вирішення.


Обгрунтування воєнно-технічних шляхів запобігання війн та воєнних конфліктів.


3. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні.


Розділ 2.1 - військові науки,


розділ 2.2 - технічні науки.

Copyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine