ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 20.02.12
"ВІЙСЬКОВА КІБЕРНЕТИКА, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК"


1. Формула спеціальності


Дослідження загальних закономірностей управління військами, комплексами ( зразками ) озброєння та військової техніки, дослідження бойових дій і операцій, розвиток теоретичних основ , принципів створення, удосконалення, експлуатації та бойового застосування систем управління та зв'язку, удосконалення їх технічних та програмних засобів, включаючи питання автоматизації управління.


А. Дослідження проблем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки


І. Формула досліджень


Дослідження проблем організації управління військами (силами), обгрунтування за допомогою методів кібернетики раціональних рішень щодо підвищення боєготовності та ефективності застосування військ (сил), комплексів (зразків) озброєння та військової техніки.


ІІ. Напрямки досліджень


1. Теоретичні основи побудови та застосування систем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки Збройних Сил та інших силових структур.


2. Розвиток методів системного аналізу процесів управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки: теорія, моделі, алгоритми і науково-технічні рішення.


3.Тактико-технічне обгрунтування побудови систем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки: теорія, моделі, алгоритми функціонування.


4.Розвиток методів математичного моделювання бойових дій угруповань військ (сил), всіх видів їх забезпечення, процесів функціонування комплексів (зразків) озброєння та військової техніки. Застосування технології штучного інтелекту в системах управління.


5.Розвиток теорії і розробка методів дослідження операції і оцінки ефективності бойових дій угруповань військ (сил), процесів їх підготовки та ведення.


6.Проблеми інформатизації і автоматизації управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки. Інформаційна боротьба та забезпечення безпеки інформації в АСУ військами.


7.Розвиток інформаційних основ управління військами. Методи і алгоритми побудови та оцінка ефективності засобів інформаційного забезпечення АСУ військами, у тому числі систем зв’язку.


8.Розвиток методів, розробка та створення баз даних і баз знань, систем управління базами даних і знань, правил маніпулювання даними та знаннями, діалогових систем спілкування людини та ЕОМ у системах управління з застосуванням ідей штучного інтелекту (у тому числі експертних систем і систем підтримки прийняття рішень).


9.Розвиток сучасних інформаційних технологій, удосконалення програмних засобів розробки спеціального математичного і програмного забезпечення процесів управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки, планування бойового застосування військ в бою і операції, рішення задач повсякденної діяльності військ.


10.Розвиток технічних і програмних середовищ розподіленої обробки даних в системах управління військами: теорія розробки технічних і програмних платформ реалізації, принципи побудові, функціональна та структурна оптимізація, бойове застосування, методи захисту інформації при передачі, обробці та її зберіганні.


III. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні.


Військові науки -п.п.1,3,5,7.


Технічні науки - п.п.2,4,6,8-10 (присудження скасовано).


Б.Дослідження проблем побудови та застосування автоматизованих систем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки


I. Формула досліджень.


Дослідження теоретичних і військово-технічних проблем створення, удосконалення, експлуатації та застосування автоматизованих систем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки, які функціонують у Збройних Силах та інших силових структурах України.


І. Напрямки досліджень


1.Теоретичні основи і методи обгрунтування вимог до систем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки, та їх елементів.


2.Методи побудови і шляхи підвищення ефективності, надійності та живучості автоматизованих систем управління в процесі їх функціонування та розвитку, включаючи основні види їх забезпечення (технічне, математичне, інформаційне, лінгвістичне, програмне ).


3.Розробка та вдосконалення теоретичних методів аналізу, синтезу та оптимізації структур і параметрів систем управління, алгоритмів їх функціонування.


4.Дослідження можливостей і шляхів удосконалення існуючих та створення нових елементів, зразків, комплексів і систем управління, підвищення їх тактичних, експлуатаційних та економічних характеристик, розробка нових принципів побудови і нових технічних рішень.


5. Удосконалення та розробка найбільш ефективних способів експлуатації та бойового застосування систем управління військами, комплексами (зразками) озброєння та військової техніки.


III. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні.


Військові науки -п.п.1,5


Технічні науки - п.п.2-5(присудження скасовано).


В.Дослідження проблем побудови та застосування засобів і систем зв'язку


I. Формула досліджень.


Дослідження теоретичних і військово-технічних проблем створення, удосконалення, експлуатації та застосування систем та засобів зв'язку, які функціонують в Збройних Силах та інших силових структурах України.


ІІ. Напрямки досліджень


1.Оперативно-тактичні аспекти розробки та удосконалення систем зв'язку, які функціонують в Збройних Силах та інших силових структурах.


2.Розробка організаційно-технічних принципів, методів та засобів підвищення своєчасності, вірогідності і скритності зв'язку, тривкості, мобільності, пропускної спроможності та безпеки систем зв'язку.


3.Теоретичні основи аналізу і синтезу сучасних телекомунікаційних систем спеціального призначення та їх елементів, удосконалення шляхів та способів досягнення їх високих тактико-технічних характеристик з урахуванням реальних вимог бойової обстановки.


4.Науково-технічні аспекти аналізу і синтезу сучасних телекомунікаційних систем спеціального призначення та їх елементів, удосконалення шляхів та способів досягнення їх високих експлуатаційних і техніко-економічних характеристик.


5.Методологічні і організаційні основи створення та бойового застосування перспективних інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення.


6.Теоретичні і технічні основи створення та бойового застосування перспективних інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення, та їх засобів передачі, захисту, обробки і зберігання інформації.


III. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні.


Військові науки -п.п.1,3,5.


Технічні науки - п.п.2,4,6 (присудження скасовано).


Copyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine