Про Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

З метою приведення у відповідність із законодавством правового статусу науково-дослідних організацій Збройних Сил, підвищення рівня фундаментальних та прикладних досліджень у галузі воєнної науки та відповідно до статті 7 Закону України "Про оборону України" Кабінет Міністрів України постановляє:
       1. Прийняти пропозицію Міністерства оборони про надання Центральному науково-дослідному інституту Міністерства статусу центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил і надалі іменувати його - Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил.
       2. Міністерству оборони розробити і затвердити у місячний термін Статут Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил, структуру та граничну чисельність його працівників в межах встановленої штатної чисельності.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

23.04.1998. №550Наказ Міністра оборони України від 14.02.92 № 15

ПОЛОЖЕННЯ про Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Copyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine