НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


       В основу успіху роботи колективу інституту покладено принцип проведення досліджень на випередження. Наукова установа має багатий досвід проведення наукових досліджень, розвинену методологічну базу та широке коло наукових зв’язків. Рівень її наукового потенціалу неодноразово оцінювався як один з найвищих серед науково-дослідних установ Збройних Сил України. Найбільшим надбанням інституту є науковці – висококваліфіковані, відповідальні, закохані в свою справу. В колективі працює 25 докторів наук і 67 кандидатів наук. У докторантурі та ад’юнктурі здійснюється підготовка наукових кадрів за спеціальностями:

       20.01.05 "БУДІВНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ" (Військові науки),

       21.02.01 "ВОЄННА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ" (Військові науки),

       20.02.12 "ВІЙСЬКОВА КІБЕРНЕТИКА, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК" (Військові науки),

       01.05.02 "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ" (Технічні науки).

       За роки наукової діяльності вченими інституту виконано більше 300 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, більше 2000 оперативних завдань.


       Матеріали досліджень викладені у більш як 900 звітах з наукової роботи.
    Інститут є головною науково-дослідною установою Збройних Сил України з питань дослідження проблем будівництва, розвитку, застосування Збройних Сил України та управління ними, розвитку оперативного мистецтва видів Збройних Сил України і тактики родів військ (спеціальних військ), їх оперативного, матеріально - технічного забезпечення.
      За роки існування налагоджена тісна співпраця з Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського, науково-дослідними установами Збройних Сил України, конструкторськими бюро оборонно-проектного комплексу та іншими установами міністерств і відомств. Позитивні результати постійної взаємодії з командуваннями видів Збройних Сил України та управліннями Генерального штабу Збройних Сил України.


        Науковці інституту беруть участь під час виконання завдань у ході Антитерористичної операції на Сході України.

        В інституті здійснюється активна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук, щорічно здійснюється набір у докторантуру та ад'юнктуру інституту.

Copyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine