Документи освітнього процесуЗакон України (зі змінами) “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами) “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”

Постанова КМУ від 24.07.2013 № 567 (зі змінами) “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів”

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами) “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”

Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти”

Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”

Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 № 1073 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 30.04.2020 № 584 “Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 03.05.2021 № 55-л “Про ліцензування освітньої діяльності”Рецензія-відгук Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Рецензія-відгук Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Рецензія-відгук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Рецензія-відгук Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Рецензія-відгук Науково-дослідного інституту Головного управління розвідки Міністерства оборони України на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Рецензія-відгук Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Рецензія-відгук заступника начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенанта Радіона Тимошенко на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЦНДІ ЗС України за спеціальністю 253 “Військове управління” (за видами збройних сил) галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” освітній ступінь доктор філософії.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Наказ Міністерства освіти і науки и України від 05.09.2016 № 1073 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”

Положення “Про організацію освітнього процесу в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктора філософії) в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про академічну доброчесність в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про організацію та проведення опитування наукових працівників та здобувачів вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових працівників Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України”

Положення “Про підвищення кваліфікації у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про порядок розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-наукових програм у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про проведення науково-дослідної (науково-організаційної) практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про самоврядування ад’юнктів та докторантів у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

Положення “Про приймальну комісію Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України”

Положення “Про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України”

“Стратегія Інтернаціоналізації Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України”

“Стратегія та перспективні напрями розвитку науково-освітньої діяльності Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України на період до 2025 року”

Методичні рекомендації щодо проведення попередньої експертизи в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України

Наказ Директора Центрального науково-дослідного інституту про відкриття докторантури

Державний контракт на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрівCopyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine