Спеціалізовані вчені радиСПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА СРД 26.702.01

               

       СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА СРД 26.702.01 в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року № 1301 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом "таємно" та "цілком таємно" на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:


20.01.05 – будівництво Збройних Сил (військові науки);

21.02.01 – воєнна безпека держави (військові науки);

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);


Строк повноважень спеціалізованої вченої ради СРД 26.702.01 – до 15 травня 2021 року.СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА СРК 26.702.02

               

       СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА СРК 26.702.02 в Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2017 року № 7-дск з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом "таємно" та "цілком таємно" на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:


20.02.12 – військова кібернетика, системи управління і зв'язок (військові науки).

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).


Строк повноважень спеціалізованої вченої ради СРК 26.702.02 – до 15 травня 2021 року.

Copyright © 2010-2021. Designed by CRSI of the AF of Ukraine